Anders Wilhelmsen

Anders Wilhelmsen Gruppen er et Oslobasert shipping og investselskap med en 60 år lang historie bak seg. Over årenes løp har gruppen vært  engasjert i oljetankere, bulkskip, frakteskip for biler, cruiseskip og et utvalg av offshorefartøy. Anders Wilhelmsen gruppen er i dag primært et maritimt foretak som opererer innen de følgende forretningsektorene:

Cruisetrafikk
Gruppen sitt store engasjement i cruising er gjennom en 26% stor eierandel i Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL). RCCL styrer to varemerker, Royal Caribbean International og Celebrity Cruises, med en total flåte på nitten fartøy og omtrent 38.000 sengeplasser. Ti skip med en total kapasitet på omtrent 24.000 sengeplasser er under bygging og vil stå ferdig mellom 2001 og 2003.

Offshore
Etter å ha solgt gruppens offshoreinvesteringer innen hotellfartøy og det flytende produksjonsselskapet Golar-Nor Offshore, jakter gruppen nå etter nye offshore investeringsmuligheter. Gruppen har aksjeandeler investert i et utvalg av offshore servicerelaterte selskaper.

Tankere – Oljetransport
Gruppen  er involvert i tankere gjennom direkte investeringer i tankere og gjennom det børsnoterte selskapet Awilco ASA med eierskap i tre produkttankere, fire shutteltankere og tre råoljetankere.

Anders Wilhelmsen-gruppen har i dag betydelig aktivitet innen eiendom og finansforvaltning.


  Anders Wilhelmsen & Co AS
P.O.Box 1583 Vika
NO-0118 Oslo
Norway

Tel: 22 01 42 00. Fax: 22 01 43 70