TEP4105 Fluidmekanikk, høsten 2017

Det vil bli gitt 12 ordinære øvinger og 6 auditorieøvinger i faget. Til sammen er det altså mulig å levere 18 arbeider, hvorav minimum 12 må være godkjent. Det er fullt mulig å kombinere øvinger som man selv ønsker. Auditorieøvinger avholdes  annenhver uke. Disse deles ut i starten av hver auditorieøvingstime og leveres inn ved timenes slutt.

Auditorieøvinger

Auditorieøvingene deles ut i starten av hver auditorieøvingstime og leveres inn ved timenes slutt. Opp til fire studenter kan gå sammen om en innlevering og levere som en gruppe. Før da opp navnene på alle deltakerene på innleveringen. Studenter kan også levere enkeltvis.
Sørg for å ha med nødvendig materiell til øvingstimen (bok, kalkulator, etc..)

Potensialteori - numerikk

Med programmene "Potens" og "Stroem" (laget av Reidar Kristoffersen på inst. for energi og prosessteknikk) kan ulike strømningsbilder vises grafisk. Legg inn f.eks. sluk og kilder i kombinasjon med et uniformt hastighetsfelt. I oppstarten av programmene er det forklart kort om virkemåten.

Tentativt opplegg for ordinære øvinger.

Uke Nr Veiledning Inn
35 1 01/09 06/09
36 2 08/09 13/09
37 3 15/09 20/09
38 4 22/09 27/09
39 5 29/09 04/10
40 6 06/10 11/10
41 7 13/10 18/10
42 8 20/10 25/10
43 9 27/10 01/11
44 10 03/11 08/11
45 11 10/11 15/11
46 12 17/11 22/11

Kart som viser innleveringssted for øvingene.

Tentativt opplegg for auditorieøvinger.

Uke Nr Veiledning
36 1 04/09
38 2 18/09
40 3 02/10
42 4 16/10
44 5 30/10
46 6 13/11

Øvingsoppgaver, basert på White, 8. utgave 2016

Øvingsopplegget er tentativt og endringer kan forekomme.
Øving 1: [pdf] Løsning øving 1: [pdf]
Øving 2: [pdf] Løsning øving 2: [pdf]
Øving 3: [pdf] Løsning øving 3: [pdf]
Øving 4: [pdf] Løsning øving 4: [pdf]
Øving 5: [pdf] Løsning øving 5: [pdf]
Øving 6: [pdf] Løsning øving 6: [pdf]
Øving 7: [pdf] Løsning øving 7: [pdf]
Øving 8: [pdf] Løsning øving 8: [pdf]
Øving 9: [pdf] Løsning øving 9: [pdf]
Øving 10: [pdf] Løsning øving 10: [pdf]
Øving 11: [pdf] Løsning øving 11: [pdf]
Øving 12: [pdf] Løsning øving 12: [pdf]


Auditorieøvinger

Auditorieøving 1: [pdf] Løsning auditorieøving 1 [pdf]
Auditorieøving 2: [pdf] Løsning auditorieøving 2 [pdf] Simens kontrollvolumkokebok: [pdf]
Auditorieøving 3: [pdf] Løsning auditorieøving 3 [pdf]
Auditorieøving 4: [pdf] Løsning auditorieøving 4 [pdf]
Auditorieøving 5: [pdf] Løsning auditorieøving 5 [pdf]
Auditorieøving 6: [pdf] Løsning auditorieøving 6 [pdf]